Milé fyzioterapeutky, milí fyzioterapeuti,

je to již třicet let, co se naše UNIFY narodila, rychle rostla, byla plná síly, elánu, entuziasmu. Po nějaké době začala slábnout, možná sebeuspokojením, možná nihilismem doby, přesto nezeslábla natolik, aby o ní nebylo slyšet, aby pro fyzioterapeuty nepracovala.

Nyní zase roste, sílí, především díky vám....

Dosáhli jsme toho společně hodně, víc, než se nám může zdát, přesto jsme na půli cesty ke skutečné autonomii oboru. Je toho mnoho, co je potřeba ještě udělat. Kdy se nám to povede, nezáleží jen na několika aktivních členech ve výboru a jeho okolí, zaleží to na každém z nás. V jednotě je síla, v jednotě můžeme pokročit, jen v jednotě můžeme zvítězit. Přidejte se k nám...

Chtěl bych jménem UNIFY ČR poděkovat otcům i matkám zakladatelům, všem kteří se aktivně podíleli a podílejí na naší misi, všem kteří nás byť jen pasivně podporovali, všem, kteří přispěli konstruktivní a zodpovědnou kritikou a všem, kteří tak činí dnes a kteří tak učiní v budoucnu a kteří tu káru budou táhnout dál...

A UNIFY ČR do dalších let mnoho otevřených hlav, myšlenek, pracovitých rukou, sil a energie...

Přijměte, prosím, naše pozvání na, tentokrát dvoudenní SJEZD UNIFY ČR k příležitosti 30. výročí založení profesní organizace fyzioterapeutů, kde spojíme témata odborná a profesní a kde bude prostor k široké diskuzi a našem dalším společném směřování. Snad vás potěší, že nejen v auditoriu, ale také v kuloárech a při sklence vína během společenského večera. Těšíme se na vás!

Děkujeme! 

Za Výkonný výbor UNFY ČR, z.s.

Mgr. Vladan Toufar


Koncem roku 1989 došlo k odborně-profesnímu setkání "Rehabilitační omladina" - pracovníků v rehabilitaci (lékaři a nelékaři) a proběhlo ještě 3x. Hlavním důvodem byl porevoluční entuziasmus a vize o lepší budoucnosti rehabilitace, vize o vlastní profesní organizaci a vysokoškolském vzdělávání, o soukromé praxi, snaha vyburcovat co největší část...

Byl jsem vyzván, jakožto pamětník k napsání vzpomínky nebo zdravice ke třiceti letům existence UNIFY. Zdravice neumím, tak snad zkusím nějaké vzpomínky k začátkům porevoluční rehabilitace a fyzioterapie vydolovat.