Koncem roku 1989 došlo k odborně-profesnímu setkání "Rehabilitační omladina" - pracovníků v rehabilitaci (lékaři a nelékaři) a proběhlo ještě 3x. Hlavním důvodem byl porevoluční entuziasmus a vize o lepší budoucnosti rehabilitace, vize o vlastní profesní organizaci a vysokoškolském vzdělávání, o soukromé praxi, snaha vyburcovat co největší část...

Byl jsem vyzván, jakožto pamětník k napsání vzpomínky nebo zdravice ke třiceti letům existence UNIFY. Zdravice neumím, tak snad zkusím nějaké vzpomínky k začátkům porevoluční rehabilitace a fyzioterapie vydolovat.

Byl jsem osloven kolegou Vladanem Toufarem, abych napsal pár slov ke 30 výročí UNUFY. O tom, jak UNIFY "nosila plenky". Tak to zkusme. Začneme trochou historie.Před listopadem 1989 kategorie fyzioterapeut v ČSSR neexistovala. Měli jsme, v rámci socialistického zdravotnictví odbornost rehabilitační pracovník. Jeho kvalifikací bylo dvouleté,...