Jak to vidí ... Jana Hromádková

05.05.2021

Vážené kolegyně a kolegové,

Nebyla jsem před 30 roky úplně těsně u zrodu organizace.

Na jejím vývoji jsem se s celým výkonným výborem podílela v devadesátých létech. Byla to léta bouřlivá a plná urputných jednání.

Myslím si, že jsme společně dosahovali vítězství, ale bohužel byly i prohry.

Vítězstvím bylo přejmenování organizace na Unii fyzioterapeutů a její registrace. Vytvoření znaku a také přijetí do WCPT na kongresu ve Washingtonu. .

Úspěchem také jistě bylo podílení na změně studia středoškolského na vysokoškolské.

Prohrou bylo, že jsme nedokázali organizaci zařadit ze Zákona/členů bylo tehdy 3000/ jako to dokázala Česká lékařská společnost.

Neúspěchem bylo také podílení na tvorbě Sazebníku na MZ a přes dlouhá jednání s lékaři jsme nedocílili lepších výsledků.

Přesto jsem přesvědčena, že my všichni ve výkonném výboru jsme pro organizaci pracovali srdcem a byla to pro nás velká čest.

Jana Hromádková